Het initiatief voor Interimkano komt van Hert van Praag en Kees-Jan van der Zijden. Er bestond in het notariaat nog geen medium waarbij zonder tussenkomst van een intermediair vraag en aanbod rechtstreeks aan elkaar gekoppeld werden.
Interim kandidaat-notarissen bieden een tijdelijk alternatief voor het aannemen van vast personeel. Zowel aan de aanbodkant als aan de vraagkant bleek er behoefde te zijn aan een transparante en laagdrempelige oplossing. Interimkano is hiervoor het ideale platform.
Daarnaast hebben wij als interim ervaren hoe belangrijk het is om krachten te bundelen. Door onderdeel te zijn van een netwerk ontvang je enerzijds steun en advies van mede-interims en ben je anderzijds in staat om bepaalde kosten te delen en een verdergaande graad van professionaliteit te verkrijgen bij het uitvoeren van je dienstverlening.

Vooralsnog wordt Interimkano slechts bevolkt door een drietal kandidaten. Het is echter de bedoeling om op korte termijn te groeien tot een grotere groep interimkano's die elkaar aanvullen in hun dienstverlening.