Interimkano is geen bemiddelingsbureau.

De kandidaat-notarissen verbonden aan Interimkano betalen een vast maandelijks bedrag ter bekostiging van hun promotie en daarmee houdt het op. Op het moment dat u als opdrachtgever contact heeft gelegd met een kandidaat gaat u een rechtstreekse relatie aan met de kandidaat-notaris. Interimkano bewaakt noch de (kwaliteit) van de dienstverlening die de kandidaat-notaris aanbiedt, noch kan Interimkano de inhoud controleren van de overeenkomsten die u met elkaar sluit.
Mocht u om welke reden dan ook toch willen dat de opdracht zal lopen via een intermediair, dan is dit natuurlijk altijd mogelijk. Houdt u er echter wel rekening mee dat een dergelijke structuur kostenverhogend zal zijn.