Kandidaten

Het kandidatenbestand van Interimkano bestaat vooralsnog uit een drietal kandidaten. Het is de bedoeling dat dit in de naaste toekomst zal worden uitgebreid tot vijf kandidaten.
Klik op een van de kandidaten